ข่าวสาร/กิจกรรม

Automotive Workshop

10 ต.ค 2557

การประชุมระดมสมอง และสานสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยจัดเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ 
ข่าวอื่นๆ
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera