ข่าวสาร/กิจกรรม

 • แนะนำประธานกลุ่มฯ คนใหม่ - กรมศุลกากร

  13 ต.ค 2557

  คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน...

 • Automotive Workshop

  10 ต.ค 2557

  การประชุมระดมสมอง และสานสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์...

 • แนะนำประธานกลุ่มฯ คนใหม่ - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  07 ส.ค 2557

  คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน...

 • แนะนำประธานกลุ่มฯ คนใหม่ - สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมขนส่งทางบก

  22 ก.ค 2557

  คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน...

 • แนะนำประธานกลุ่มฯ คนใหม่ - กรมสรรพสามิต

  07 ก.ค 2557

  คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • การประชุมคณะทำงาน 003 วาระพิเศษ เรื่อง FTA

  18 มิ.ย 2557

  โดยดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะทำงานด้านต่างประเทศ ของกลุ่มฯ ยานยนต์...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera