ข่าวสาร/กิจกรรม

 • บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  15 พ.ค 2558

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • กลุ่มอุตสาหกรรมฯและสมาคมอุตสาหกรรมฯ เข้าพบรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

  11 มี.ค 2558

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯ...

 • ประธานกลุ่มฯ เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  12 ม.ค 2558

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • ประธานกลุ่มฯ และนายกสมาคมฯ เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

  11 ธ.ค 2557

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • ประธานกลุ่มฯ พบเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ

  04 ธ.ค 2557

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • ประธานกลุ่มฯ และนายกสมาคมฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจฯ

  03 ธ.ค 2557

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera