ข่าวสาร/กิจกรรม

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากร

  07 ม.ค 2559

  ​เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

  04 พ.ย 2558

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  15 ต.ค 2558

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

  15 ต.ค 2558

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  21 ก.ย 2558

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  01 ก.ย 2558

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera