ข่าวสาร/กิจกรรม

 • จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจรเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์

  26 ก.พ. 2559

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงาน 004 ข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์ จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจร...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  20 ม.ค 2559

  ​เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากร

  07 ม.ค 2559

  ​เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

  04 พ.ย 2558

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  15 ต.ค 2558

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

  15 ต.ค 2558

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera