ข่าวสาร/กิจกรรม

 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยสมาชิกคณะทำงาน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์

  02 ก.ย 2559

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย...

 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมเสวนาในงาน Dinner Talk 2016 ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ และทิศทางเศรษฐกิจไทย...

  27 ก.ค 2559

  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “มองมุมใหม่...อุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจไทย”...

 • คณะคลัสเตอร์ยานยนต์ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  05 ก.ค 2559

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะคลัสเตอร์ยานยนต์ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ)...

 • สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

  12 พ.ค 2559

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจรเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์

  26 ก.พ. 2559

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงาน 004 ข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์ จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจร...

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  20 ม.ค 2559

  ​เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera