ข่าวสาร/กิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจรเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์

26 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงาน 004 ข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์ จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจร ณ โรงแรม Felix River Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด
ข่าวอื่นๆ
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera