ข่าวสาร/กิจกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมฯและสมาคมอุตสาหกรรมฯ เข้าพบรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

11 มี.ค 2558

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบรองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นายสมเดช ศรีสวัสดิ์) เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและการชำระภาษีสรรพสามิตตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณ กรมสรรพสามิต

 
ข่าวอื่นๆ
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera