ข่าวสาร/กิจกรรม

 • กลุ่มฯ และสมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (คุณทองชัย ชวลิตพิเชฐ) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  29 ต.ค 2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย...

 • กลุ่มฯ และสมาคมฯ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  29 ต.ค 2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

 • กลุ่มฯ และสมาคมฯ เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  07 พ.ย 2561

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย...

 • กลุ่มฯ และสมาคมฯ เข้าพบเลขาธิการ สมอ. (นายอภิจิณ โชติกเสถียร) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  23 พ.ค 2561

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย...

 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี

  12 มี.ค 2561

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี และร่วมบริจาคเงิน...

 • กลุ่มฯ และสมาคมฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

  17 พ.ย 2560

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย...

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera