ข้อมูล/สถิติ


คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีมติในการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ดังนี้

“สมาชิกกลุ่มต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์ หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทรถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการกลุ่มจะพิจารณาเป็นรายไป อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมอบให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเห็นสมควร อาจกำหนดให้สมาชิกของสภารายใดรายหนึ่งเข้าสังกัดเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มก็ได้”

รายละเอียดการสมัครสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดตาม Link: http://www.fti.or.th/2011/thai/howtoregister.aspx

 

 
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera