ย้อนรอย 5 ทศวรรษ


เส้นทางกว่า 5 ทศวรรษของยานยนต์ไทย สู่ก้าวสาคัญที่ต้อง บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยอีกครั้ง นั่นคือปริมาณการผลิตต่อ ปีที่ระดับกว่า 2 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2555 นั้น เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิ ของประเทศไทย ซึ่งวิถีแห่งความสาเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนมาจาก ต้นกาเนิดที่ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง
 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera