บันทึกมิติใหม่สู่ความสำเร็จระดับโลก

หลังจากประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์เพื่อการจำหน่ายและส่งออกครบ 1 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2548 จากช่วงดังกล่าวถึง ณ ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2555 ที่ภาพรวมยานยนต์ไทยมีกำลังการผลิตรถยนต์รวมกว่า 2 ล้านคันนั้น นับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งนโยบายด้านต่างๆ ของภาครัฐ ที่ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขานรับและขยายการลงทุนของภาคเอกชน ขณะเดียวกับ ที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวตลอดช่วงที่ผ่านมา กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในภาคประชาชนส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจยานยนต์ไทยโดดเด่นจนถูกจับตาจากยานยนต์โลก
 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera