ข้อบังคับ

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างหมู่สมาชิก โดยมีข้อบังคับดังนี้

1. ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 1 ว่าด้วย สมาชิกและสมาชิกภาพและการประชุมใหญ่ของกลุ่ม
2. ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 2 ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการประชุมและดำเนินกิจการของคณะกรรมการกลุ่ม 
3. ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 3 ว่าด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการ 
4. ข้อบังคับของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 4 ว่าด้วย การบัญชีและการเงิน 

 

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015-2019 Automotive Industry Club. All rights reserved. Web by Mountain Studio

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v10+, Firefox, Safari, Chrome, Opera