ข่าวสารอัพเดต

ข่าวสาร/กิจกรรม

บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

15 พ.ค 2558 15:00

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

กลุ่มอุตสาหกรรมฯและสมาคมอุตสาหกรรมฯ เข้าพบรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

11 มี.ค 2558 16:08

ประธานกลุ่มฯ เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

12 ม.ค 2558 09:30

ข้อมูล/สถิติ

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio