ข่าวสารอัพเดต

ข่าวสาร/กิจกรรม

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

12 พ.ค 2559

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์...

คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

20 ม.ค 2559

คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบอธิบดีกรมศุลกากร

07 ม.ค 2559

ข้อมูล/สถิติ

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio