ข่าวสารอัพเดต

ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะคลัสเตอร์ยานยนต์ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

05 ก.ค 2559

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะคลัสเตอร์ยานยนต์ เข้าพบปลัดกระทรวงอุตสาห...

จัดประชุมคณะทำงาน 004 สัญจรเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคของยานยนต์

26 ก.พ. 2559

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

12 พ.ค 2559

ข้อมูล/สถิติ

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRY | AUTOMOTIVE INDUSTRY CLUB.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110
Copyright © 2015 Automotive Industry Club. All rights reserved. Designed by Mountain Studio